דוגמא מהספר על הלכות ריבית

הספר על הלכות ריבית מקיף את כל ההלכות, כולל דוגמאות מעשיות המכוונות את הלומד לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא.

סעיף אחר סעיף כולל לשון השו"ע והגמרות.