ספרי 'סיכום הלכות'

סיכום ההלכות מהגמ' ועד אחרוני זמנינו כולל הרחבות ותוספות

להזמנות - 0504247202

דוגמא מסיכום אבידה ומציאה

דוגמא מסיכום אבידה ומציאה

ניתן להתרשם מסגנון הספר, חלוקת הכותרות, השפה הבהירה וההרחבות. בסופו ישנו שו"ת ממבחני הדיינות וכן מפתח נושאים.

קרא עוד  
דוגמא מהספר על הלכות ריבית

דוגמא מהספר על הלכות ריבית

ניתן להתרשם מסגנון הספר, חלוקת הכותרות, השפה הבהירה וההרחבות של הנושאים האקטואלים. בסופו ישנו מפתח נושאים.

קרא עוד  
דוגמא מהספר על איסור והיתר

דוגמא מהספר על איסור והיתר

ניתן להתרשם מסגנון הספר, חלוקת הכותרות, השפה הבהירה וההרחבות של הנושאים האקטואלים.

קרא עוד  
דוגמא מהספר על תפילה וברכות

דוגמא מהספר על תפילה וברכות

ניתן להתרשם מסגנון הספר, חלוקת הכותרות, השפה הבהירה וההרחבות של הנושאים האקטואלים. בסופו ישנו שו"ת ממבחני הרבנות הראשית

קרא עוד  
'סיכום הלכות' מסכם את השתלשלות ההלכה מהגמרא ועד פוסקי זמנינו,

דרך הראשונים והשו"ע (בלשונו) האחרונים סביב השו"ע

עם פסקי הספרדים והאשכנזים ותוספות העמקה והרחבה.

הלימוד בספר מיקל על הסדר, מרחיב בידיעות ובהקדמות, ומביא נידונים מעשיים רבים.

סעיף אחר סעיף מחולק לכותרות משנה, בצורה המסדרת את הנלמד.

מגידי שיעורי רבים נעזרים בספרים להכנת והעברת שיעורים!

ובסופו שו"ת משאלות שנשאלו במבחני הרבנות הראשית.

אלפי לומדים ב"ה כבר למדו בספרים!!

מומלץ לנבחנים במבחני הרבנות הראשית!!

  • העילוי, ירושלים, ישראל