סיכום ההלכות מהגמרות עד אחרוני זמנינו, סעיף אחר סעיף, כולל נידונים מעשיים מאחרוני זמנינו, ספרדים ואשכנזים. עם הרחבות העוזרות בלימוד עצמו ובחזרה למבחן. כולל שו"ת ממבחני הרבנות הראשית מומלץ!!


40 
  • משלוח: