'סיכום הלכות' מסכם את השתלשלות ההלכה מהגמרא ועד פוסקי זמנינו,

דרך הראשונים והשו"ע (בלשונו) האחרונים סביב השו"ע

עם פסקי הספרדים והאשכנזים ותוספות העמקה והרחבה.

הלימוד בספר מיקל על הסדר, מרחיב בידיעות ובהקדמות, ומביא נידונים מעשיים רבים.

סעיף אחר סעיף מחולק לכותרות משנה, בצורה המסדרת את הנלמד.

מגידי שיעורי רבים נעזרים בספרים להכנת והעברת שיעורים!

ובסופו שו"ת משאלות שנשאלו במבחני הרבנות הראשית.

אלפי לומדים ב"ה כבר למדו בספרים!!

מומלץ לנבחנים במבחני הרבנות הראשית!!