'סיכום הלכות' מסכם את השתלשלות ההלכה מהגמרא ועד פוסקי זמנינו, דרך הראשונים והשו"ע (בלשונו) עם פסקי ספרדים, אשכנזים. ותוספות להעמקה והרחבה. סעיף אחר סעיף מחולק לכותרות משנה, מגידי שיעורי רבים נעזרים בספר להעברת שיעורים! מומלץ לנבחנים במבחני הרבנות הראשית!!


45 59-23.73%
  • משלוח: