סיכום הלכות מצוות התלויות בארץ מהגמרות עד אחרוני זמנינו, סעיף אחר סעיף, כולל נידונים מעשיים מאחרוני זמנינו, אשכנזים וספרדים, מומלץ לנבחני הרבנות הראשית!! כולל שו"ת ממבחני הרבנות הראשית


35 
  • משלוח: