'סיכום הלכות' מסכם את השתלשלות ההלכה מהגמרא ועד פוסקי זמנינו, דרך הראשונים והשו"ע (בלשונו) בתוספות להעמקה והרחבה. סעיף אחר סעיף מחולק לכותרות משנה, מומלץ לנבחנים במבחני הרבנות הראשית!!


20 35-42.86%
  • משלוח: