'סיכום הלכות' מסכם את השתלשלות ההלכה מהגמרא ועד פוסקי זמנינו, דרך הראשונים והשו"ע (בלשונו) בתוספות להעמקה והרחבה. סימנים: קלה - קמז. קנח – רא. רלב - רלט. תכו. סעיף אחר סעיף מחולק לכותרות משנה, מומלץ לנבחנים במבחני הרבנות הראשית!!


40 50-20%
  • משלוח: