יום טוב וחול המועד 'סיכום הלכות' מסכם את השתלשלות ההלכה מהגמרא ועד פוסקי זמנינו, דרך הראשונים והשו"ע (בלשונו) עם פסקי הספרדים והאשכנזים ותוספות העמקה והרחבה. סעיף אחר סעיף מחולק לכותרות משנה, בצורה המסדרת את הנלמד. ובסופו שו"ת משאלות שנשאלו במבחני הרבנות הראשית. סימנים תקמ"ט – תק"פ מומלץ לנבחנים במבחני הרבנות הראשית!!


30 35-14.29%
  • משלוח: