סיכום ההלכות מהגמרות עד אחרוני זמנינו, סעיף אחר סעיף, כולל נידונים מעשיים מאחרוני זמנינו. עם הרחבות משו"תים רבים. על הלכות כבוד אב ואם, ת"ת, לא ילבש, כלאים, מזוזה, צדקה ועוד מומלץ!!


40 
  • משלוח: