סיכום ההלכות מהגמרות עד אחרוני זמנינו, סעיף אחר סעיף, מחולק לנושאים ונושאי משנה, כולל נידונים מעשיים מאחרוני זמנינו. עם הרחבות העוזרות בלימוד עצמו ובחזרה למבחן. מומלץ!!


10