סיכום הלכות מקוואות מהגמרות עד אחרוני זמנינו, סעיף אחר סעיף, כולל נידונים מעשיים מאחרוני זמנינו, אשכנזים וספרדים, מומלץ לנבחני הרבנות הראשית!!


20 
  • משלוח: